รางวัลออสการ์ สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

รางวัลออสการ์ สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งในรางวัลออสการ์โดยสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์เพื่อมอบให้กับนักแสดงชายผู้มีการแสดงที่โดดเด่นในการทำงานกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เหล่านักแสดงชายจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขารางวัลนี้โดยสมาชิกออสการ์ผู้ซึ่งเป็นนักแสดงด้วยกันเอง และผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกเลือกจากสมาชิกทุกคน  ตลอด 81 ปีที่ผ่านมา สถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ได้มอบรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ให้แก่นักแสดงชายทั้งหมด 72 คน ซึ่งทุกคนได้รับรูปปั้นรางวัลออสการ์รูปแบบเดียวกัน นักแสดงชายคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้คือ วอลเทอร์ เบรนแนน ในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 9 ในปีค.ศ. 1936 จากภาพยนตร์เรื่อง Come and Get It และ The Way of All Flesh ส่วนนักแสดงชายที่ได้รับรางวัลนี้คนล่าสุดคือ มาร์ค ไรแลนซ์ ในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 88 ประจำปีค.ศ. 2016 จากภาพยนตร์เรื่อง Bridge of Spies  งานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 9 ในปีค.ศ. 1937ได้แยกรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมออกจากกัน เนื่องจากมีผู้แสดงความคิดเห็นว่านักแสดงนำนั้นปรากฏในภาพยนตร์มากกว่านักแสดงสมทบ อย่างไรก็ตาม ไลโอเนล แบร์รีมอร์ยังได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง A Free Soul ในปีค.ศ. 1931 และ ฟรานโชท์ โทนก็ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง Mutiny on the Bounty ในปีค.ศ. 1936 โดยที่ทั้งสองแสดงในบทบาทนักแสดงสมทบชายอย่างชัดเจน

ปัจจุบันรางวัลนี้เป็นรางวัลออสการ์สำหรับการแสดง เช่นเดียวกับ รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม และนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม